24 maja 2018

audyt biologa terenowego na terenie zakładu

Audyt biologa terenowego na terenie zakładu

Podczas audytu biologa terenowego zostaną zebrane informacje na temat skuteczności rozwiązań w zakresie kontroli szkodników. Prawidłowo działający system ochrony przed szkodnikami powinien bazować na profesjonalnie przygotowanej ocenie ryzyka związanego z występowaniem szkodników. Od oceny ryzyka zależy również częstotliwość audytów biologa terenowego ale nie powinien się on odbywać rzadziej niż raz w roku. Audyt biologa terenowego na terenie zakładu spożywczego musi wykazać, że zarówno dokumentacja, urządzenia monitorujące aktywność szkodników, stan techniczny budynków, dostawy oraz praca techników wykonujących inspekcje Zakładu są zgodne z wdrożonymi normami bezpieczeństwa żywności.

Kontrola szkodników może być wykonywana w ramach umowy z profesjonalną firmą DDD lub w oparciu o własną przeszkoloną kadrę pracowników. Należy pamiętać, że w przypadku gdy Zakład sam wykonuje usługi zabezpieczające przed szkodnikami, musi spełniać szereg wymagań prawnych i BHP. Wiąże się to z właściwą oceną ryzyka, poprawnością wykonywania zabiegów dezynsekcji i deratyzacji oraz właściwym magazynowaniem preparatów biobójczych.

Z audytu zostaje przygotowany dokument – raport biologa terenowego.