biolog terenowy - field biologist

Profesjonalne usługi w zakresie walidacji systemów ochrony przed szkodnikami
Go to kim jest biolog terenowy?

kim jest biolog terenowy?

System pest control wdrożony w Zakładzie odpowiada za bezpieczeństwo sanitarne produkcji i pracowników. Ocena poprawności systemu to kluczowe zadanie biologa terenowego.

Go to AUDYT PEST CONTROL

AUDYT PEST CONTROL

Podczas audytu biologa terenowego sprawdzane zostają wdrożone rozwiązania w zakresie ochrony przed szkodnikami i ich zgodność z systemem bezpieczeństwa żywności.

Go to omówienie audytu i propozycja rozwiązań

omówienie audytu i propozycja rozwiązań

Omówienie audytu z najwyższym kierownictwem Zakładu

Go to RAPORT

RAPORT

Raport to ostatni etap audytu w którym opisana zostaje skuteczność systemu ochrony przed szkodnikami a także działań w zakresie dezynsekcji i deratyzacji wykonywanych na Zakładzie

Inspekcja biologa terenowego

Profesjonalna weryfikacja systemów ochrony przed szkodnikami. Usługi dostępne są na terenie całego kraju. Audyt biologa terenowego jest standardową częścią systemu zabezpieczenia Zakładu przed szkodnikami

Biolog terenowy kontrola w procesie audytu

Bezpieczeństwo żywności jest dziś jedną z najważniejszych rzeczy dla producentów żywności oraz konsumentów końcowych na rynku. Konsumenci dokładniej szukają informacji na temat żywności, którą kupują i konsumują. Produkcja i sprzedaż żywności o odpowiedniej jakości to podstawowy element zdobywania zaufania konsumentów na każdym rynku. Dlatego istnieje wiele różnych standardów żywnościowych, które są stosowane przez przedsiębiorstwa w celu bezpiecznego dostarczania żywności do odbiorców końcowych we wszystkich częściach łańcucha dostaw.

Weryfikacja i certyfikacja różnych standardów żywności staje się coraz większym trendem w branży spożywczej na całym świecie. Głównym powodem, dla którego firmy decydują się przejść proces certyfikacji, jest uzyskanie konkurencyjności. W celu zachowania swoich certyfikatów są one regularnie poddawane audytom bezpieczeństwa żywności w większości przypadków corocznie.

Jednym ze stałych elementów każdego audytu bezpieczeństwa żywności i jakości jest kontrola działu związanego z ochroną przed szkodnikami. Żeby utrzymać wysoki poziom w tym zakresie zalecany jest a niekiedy obowiązkowo wymagany wewnętrzny audyt który wykonuje biolog terenowy.

Dlaczego ochrona przed szkodnikami w zakładzie powinna być utrzymywana na wysokim poziomie?

Funkcjonalność bezpieczeństwa żywności w łańcuchu dostaw powinna i musi obejmować bezpieczeństwo i zapewnienie jakości. Zapobieganie kwestiom bezpieczeństwa związanych z występowaniem szkodników ma kluczowe znaczenie. Tylko jeden problem, który dociera do konsumentów końcowych, może mieć poważne konsekwencje zdrowotne i finansowe dla producenta. Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu dostaw koncentruje się bardziej na zapobieganiu niż reakcji, ponieważ ma niższe koszty i pomaga firmom być lepszymi i bardziej konkurencyjnymi na rynku globalnym.

Kiedy audyt biologa terenowego jest obligatoryjny a kiedy jest dobrą praktyką?

Inspekcja biologa terenowego wykonującego walidację poprawności działania systemu ochrony przed szkodnikami powinna być dobrą praktyką we wszystkich Zakładach produkujących żywność i uczestniczących w łańcuchu dostaw. Dzięki takiemu rozwiązaniu Zakład może szybciej zareagować i mieć większą kontrolę nad wdrożonymi działaniami DDD. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania systemu ochrony przed szkodnikami zalecone zostaną działania naprawcze opisane w raporcie biologa terenowego.

W standardach takich jak „BRC Global Standards“ i „Tesco Food Manufacturing Standard – TFMS“ audyt biologa terenowego jest wymaganiem obowiązkowym.

Aktualności