biolog terenowy - field biologist

Profesjonalne usługi w zakresie walidacji systemów ochrony przed szkodnikami
Go to kim jest biolog terenowy?

kim jest biolog terenowy?

System pest control wdrożony w Zakładzie odpowiada za bezpieczeństwo sanitarne produkcji i pracowników. Ocena poprawności systemu to kluczowe zadanie biologa terenowego.

Go to AUDYT PEST CONTROL

AUDYT PEST CONTROL

Podczas audytu biologa terenowego sprawdzane zostają wdrożone rozwiązania w zakresie ochrony przed szkodnikami i ich zgodność z systemem bezpieczeństwa żywności.

Go to omówienie audytu i propozycja rozwiązań

omówienie audytu i propozycja rozwiązań

Omówienie audytu z najwyższym kierownictwem Zakładu

Go to RAPORT

RAPORT

Raport to ostatni etap audytu w którym opisana zostaje skuteczność systemu ochrony przed szkodnikami a także działań w zakresie dezynsekcji i deratyzacji wykonywanych na Zakładzie

Inspekcja biologa terenowego

Systemy ochrony przed szkodnikami – usługa profesjonalnej weryfikacji dostępna jest na terenie całego kraju. Audyt biologa terenowego jest standardową częścią systemu zabezpieczenia Zakładu przed szkodnikami

Biolog terenowy kontrola w procesie audytu

Biolog terenowyBezpieczeństwo żywności jest dziś jedną z najważniejszych rzeczy dla producentów żywności oraz konsumentów końcowych na rynku. Konsumenci dokładniej szukają informacji na temat żywności, którą kupują i konsumują. Produkcja i sprzedaż żywności o odpowiedniej jakości to podstawowy element zdobywania zaufania konsumentów na każdym rynku. Dlatego istnieje wiele różnych standardów żywnościowych, które są stosowane przez przedsiębiorstwa w celu bezpiecznego dostarczania żywności do odbiorców końcowych we wszystkich częściach łańcucha dostaw.

Weryfikacja i certyfikacja różnych standardów żywności staje się coraz większym trendem w branży spożywczej na całym świecie. Głównym powodem, dla którego firmy decydują się przejść proces certyfikacji, jest uzyskanie konkurencyjności. W celu zachowania swoich certyfikatów są one regularnie poddawane audytom bezpieczeństwa żywności w większości przypadków corocznie.

Jednym ze stałych elementów każdego audytu bezpieczeństwa żywności i jakości jest kontrola działu związanego z ochroną przed szkodnikami. Żeby utrzymać wysoki poziom w tym zakresie zalecany jest a niekiedy obowiązkowo wymagany wewnętrzny audyt który wykonuje biolog terenowy.

Dlaczego ochrona przed szkodnikami w zakładzie powinna być utrzymywana na wysokim poziomie?

Funkcjonalność bezpieczeństwa żywności w łańcuchu dostaw powinna i musi obejmować bezpieczeństwo i zapewnienie jakości. Zapobieganie kwestiom bezpieczeństwa związanych z występowaniem szkodników ma kluczowe znaczenie. Tylko jeden problem, który dociera do konsumentów końcowych, może mieć poważne konsekwencje zdrowotne i finansowe dla producenta. Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu dostaw koncentruje się bardziej na zapobieganiu niż reakcji, ponieważ ma niższe koszty i pomaga firmom być lepszymi i bardziej konkurencyjnymi na rynku globalnym.

Kiedy audyt biologa terenowego jest obligatoryjny a kiedy jest dobrą praktyką?

Inspekcja biologa terenowego wykonującego walidację poprawności działania systemu ochrony przed szkodnikami powinna być dobrą praktyką we wszystkich Zakładach produkujących żywność i uczestniczących w łańcuchu dostaw. Dzięki takiemu rozwiązaniu Zakład może szybciej zareagować i mieć większą kontrolę nad wdrożonymi działaniami DDD. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania systemu ochrony przed szkodnikami zalecone zostaną działania naprawcze opisane w raporcie biologa terenowego.

W standardach takich jak „BRC Global Standards“ i „Tesco Food Manufacturing Standard – TFMS“ audyt biologa terenowego jest wymaganiem obowiązkowym.

Aktualności