29 maja 2018

raport biologa terenowego

Raport biologa terenowego jest ostatnim etapem audytu przeprowadzonego w związku z systemem ochrony przed szkodnikami w zakładzie. Jest ważny, aby móc sprawować kontrolę nad jakością i bezpieczeństwem żywności, zwłaszcza w odniesieniu do standardów BRC Global Standards.

Co zawiera raport biologa terenowego?

Firma otrzymuje szczegółowo dopracowaną dokumentację, w której znajdują się spostrzeżenia i analizy dotyczące różnych aspektów ochrony przed szkodnikami. Jednym z istotnych elementów raportu jest punkt pest control uwzględniający zakres działań z obszaru monitorowania, kontroli i działań zapobiegawczych. Ocenie zostaje poddana kompletność i zgodność dokumentacji z wymaganiami norm i standardów.

Analiza szkodników i stanu sanitarnego

Ponadto jest analiza występujących w zakładzie szkodników wraz z ich ilością. To pozwala zidentyfikować zagrożenia i opracować strategie kontroli. Nie bez znaczenia jest szczegółowo zrobiona analiza stanu sanitarnego budynku, obserwacje na temat higieny i czystości. Jeżeli przeprowadzana była deratyzacja lub dezynsekcja, to informacja na ten temat również w raporcie się znajduje.

Raport biologa terenowego – w trosce o skuteczną ochronę przed szkodnikami

Wykonanie raportu biologa terenowego jest niezbędne, aby w pełni dbać o ochronę przed szkodnikami w zakładzie i zyskać pewność, że są spełnione wszystkie wymagania standardów bezpieczeństwa żywności. To gwarancja, że działania firmy są zgodne z obowiązującymi normami, a produkty spożywcze są chronione przed pojawieniem się szkodników.