29 maja 2018

raport biologa terenowego

Raport biologa terenowego to ostatni etap audytu. Zakład otrzymuje dokumentację z weryfikacji systemu ochrony przed szkodnikami. Przedstawione zostają wszystkie spostrzeżenia dotyczące dokumentacji pest control, występujących szkodników, stanu sanitarnego budynku i pomieszczeń. Oceniona zostaje zgodność zamontowanych urządzeń monitorujących aktywność szkodników z procedurami oraz planem sytuacyjnym a także zabiegi sanitarne takie jak dezynsekcja i deratyzacja.

Powstały raport biologa terenowego staje się elementem systemu ochrony przed szkodnikami i jest zgodny z wymaganiami standardów bezpieczeństwa żywności, m.in. BRC Global Standards.