Profesjonalny system ochrony przed szkodnikami

Systemy ochrony przed szkodnikami to w zasadzie must have dla każdego zakładu działającego w branży spożywczej. Ryzyko związane z pojawieniem się niepożądanych gości istnieje o każdej porze roku i może objąć wszystkie pomieszczenia w obiekcie. Obecność szkodników w prosty sposób prowadzi do skażenia produktu i obniżenia warunków sanitarnych w zakładzie. Dlatego tak ważny jest system ochrony przed szkodnikami, który będzie uwzględniał:

  • Specyfikę zakładu oraz produkcji
  • Potencjalne zagrożenia

W celu wdrożenia odpowiednich procedur niezbędne jest skorzystanie z usług profesjonalnego field biologist. Doświadczony biolog terenowy może zaproponować kompleksową obsługę, która obejmuje:

  • Audyt, który ma określić aktualny poziom higieny oraz stopień zagrożenia ze strony szkodników
  • Zabezpieczenie obiektu, czyli wyeliminowanie szkodników znajdujących się w zakładzie oraz montaż urządzeń, które mają ograniczyć dostęp szkodników do poszczególnych pomieszczeń
  • Regularny serwis, czyli kontrole prowadzone według określonego harmonogramu zawartego w dokumentacji

Field biologist prowadzi szczegółową dokumentację wszystkich podejmowanych działań, co ma niebagatelne znaczenie w przypadku zewnętrznej kontroli.

System ochrony przed szkodnikami spełniający aktualne wymagania standardu IFS/BRC to gwarancja ograniczenia do minimum ryzyka pojawienia się szkodników, a tym samym minimalizacja ewentualnych strat finansowych zakładu.

Dodaj komentarz