29 maja 2018

omówienie audytu i propozycja rozwiązań

Omówienie audytu i propozycja rozwiązań biologa terenowego z najwyższym kierownictwem Zakładu jest bardzo ważnym elementem współpracy. Biolog terenowy omawia swoje spostrzeżenia z obecnie stosowanych środków kontroli szkodników na terenie Zakładu oraz proponuje zalecenia usprawniające pracę systemu. Wspólna dyskusja między stronami dąży do wypracowania możliwie najlepszego standardu i ma bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa żywności.