Monitoring DDD – skuteczne wykorzystanie urządzeń

Celem skutecznego programu ochrony przed szkodnikami jest ograniczenie populacji szkodników do minimum w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia produktu. Osiąga się to poprzez działania wykluczające, warunki sanitarne, reagowanie za pomocą pestycydów ale przede wszystkim odpowiednią identyfikacją i monitoringiem aktywności.

Na rynku dostępne są różne urządzenia do monitorowania szkodników. Typ, jakiego używa twój obiekt, zależy od różnych czynników, takich jak szkodniki, obecne warunki i obowiązujące przepisy.

Niektóre typowe urządzenia do monitorowania szkodników obejmują:

 • Pułapki zatrzaskowe na myszy i szczury
 • Chwytacze gryzoni
 • Pułapki klejowe
 • Detektory owadów
 • Pułapki z atraktantem i feromonowe
 • Lampy owadobójcze
 • Klatki odławiające
 • Karmniki deratyzacyjne

Urządzenia umieszczone trwale na terenie obiektu są zwykle uważane za urządzenia monitorujące aktywność szkodników chyba że zachodzi aktywna infestacja. Umieszczanie dodatkowych tymczasowych pułapek może być konieczne w celu zareagowania na wszelkie działania szkodników i musi być odpowiednio monitorowane i rozliczane w ramach programu. 

Elektroniczny nadzór

Aby urządzenia monitorujące były skuteczne, wymagają rutynowej obsługi, takiej jak zapewnienie, że są czyste, odpowiednio ustawione, lub zaopatrzone w świeżą przynętę. W ostatnich latach nastąpił postęp technologiczny, który pozwala na podłączenie czujników do urządzeń monitorujących. Czujniki te wysyłają natychmiastowe powiadomienia, SMS-y i / lub wiadomości e-mail do wyznaczonego personelu. Pozwala to na szybszą reakcję na aktywność szkodników i minimalizuje ryzyko. Pozwala również na ponowne wykorzystanie czasu osób, które przeprowadza regularne kontrole urządzeń w celu zwiększenia wartości dodanej.

Serwis urządzeń

W przypadku pułapek świetlnych na owady konieczne jest również zapewnienie funkcjonowania świetlówek i ich wymiana co najmniej raz w roku aby zmaksymalizować skuteczność. Przynęty feromonowe używane do monitorowania niektórych szkodników muszą być utrzymywane w stanie świeżym w celu optymalnego przyciągania i zmieniane zgodnie z zaleceniami producenta.

Rutynowe kontrole urządzeń są często rejestrowane bezpośrednio na urządzeniu, co ułatwia śledzenie. Zwykle używa się z naklejki z datą każdej usługi lub wprowadza się ewidencję elektroniczną opartą na kodach QR. Rzeczywiste wyniki są zazwyczaj dokumentowane w oddzielnym protokole lub w serwisie internetowym

Umieszczenie urządzenia jest często kluczem do skuteczności. Niektóre typowe wytyczne, w przypadku braku oceny ryzyka szkodników to:

 • Odstępy 15-30 metrów dla karmników deratyzacyjnych
 • Odstępy 8-15 metrów dla chwytaczy gryzoni
 • Chwytacze gryzoni po obu stronach drzwi
 • Lampy owadobójcze nie powinny być widoczne z zewnątrz i powinny być rozmieszczone zgodnie z zaleceniami producenta
 • Pułapki na owady umieszczone w odległości co najmniej 3 metrów od powierzchni styku z produktem lub odsłoniętych produktów.
 • Chwytacze gryzoni są umieszczane przy ścianach aby zwiększyć atrakcyjność pułapek. Niektóre sytuacje mogą wymagać umieszczenia pułapek w pobliżu wnętrza obiektu w celu przechwycenia gryzoni, które wyemigrowały z dala od ścian.
 • Pułapki feromonowe powinny być umieszczone zgodnie ze specyfikacją producenta.
 • Stacje zawierające rodentycydy muszą być przytwierdzone do podłoża, odporne na manipulacje i oznaczone jako “trucizna”. Stosowanie rodentycydów wewnątrz zakładu jest odradzane, ponieważ mogą być przenoszone przez gryzonia do strefy produktu, a ponieważ zatrute i padłe gryzonie mogą przez dłuższy czas pozostawać niezauważone, co prowadzi do dalszej infestacji.

Dodaj komentarz