Ochrona przed szkodnikami-IFS 7-Zapowiedź zmian

IFS 7-Zapowiedź zmian w nowej wersji standardu

 

Od ponad dwóch lat IFS przygotowywał udoskonalenia istniejącej już normy 6.1 dla branży spożywczej. W drugiej połowie lutego 2020 r. oddano do konsultacji publicznych wersje 7.0 – aktualizację standardu IFS Food. Właściciele standardu IFS wprowadzili szereg zmian w dokumentacji na poprzedniej wersji. Usunięto wiele dotychczasowych wymagań i wprowadzono nowe, dotyczące m.in. takich zagadnień jak: wymogi audytowania procesów produkcji, kontrola jakości, magazyny, ochrona przed szkodnikami. Niektóre wymogi połączono ze sobą, tym samym zmniejszając ich łączną ilość z 281 do 237. Osoba audytująca zakład ponad połowę czasu przeznaczonego na audyt będzie poświęcała właśnie procesom operacyjnym. Podobny wymóg posiadają standardy BRC GS. IFS zmienił strukturę nowej normy. Norma zawiera 8 części, oprócz wprowadzenia, celu i zawartości znajdziemy rozdziały opisujące dokładnie cały proces certyfikacji. Zastosowano podział na przed, w trakcie i po jego zakończeniu. Obejmuje jedynie procesy zlecane częściowo na zewnątrz zakładu i tylko one będą znajdować się na uzyskanym certyfikacie. Nowa wersja wymaga rejestrowania procesów czyszczenia i dezynfekcji. Od zakładów wymagać się będzie dostosowania infrastruktury w taki sposób, by minimalizować aktywność szkodników.

Wersja 7 IFS Food zawiera aktualizacje systemu oceny oraz wymóg wprowadzenia korekty, a nie jak dotychczas jedynie działania korygującego. Pojawiła się modyfikacja dotycząca osób audytujących, dodatkowo audytu zatwierdzającego nowego weryfikatora oraz wprowadzenie tzw. ”przerwy w audytach” spowodowanej np. macierzyństwem czy choroby. Takie rozwiązanie pozwoli na zachowanie swoich licencji czy kwalifikacji.

Nowość dotyczy również pojawienia się kultury bezpieczeństwa żywności. Temat audytów niezapowiedzianych zaktualizowano o informację dotyczącą okna audytowego, zgłoszonego przez firmę audytowaną co najmniej 4 tygodnie przed jego rozpoczęciem.

Zmieniono również sam raport końcowy, który rozpoczynają informacje takie jak wynik audytu, jego zakres oraz działania podjęte po poprzednim audycie. Informacje o profilu firmy zawarte są w tabeli, co jest bardziej czytelne, a dane audytu, jego uczestnicy umieszczono w kolejnej części jako informacje drugorzędne.

Podsumowując …

Pojawiają się różne opinie, większość pozytywnych, mówiących o klarowności i jasności opublikowanej normy IFS. Plusem jest to, że norma zawiera przykłady, a nie jak do tej pory jedynie suche wymogi. Zmniejszono nacisk na całą dokumentację i biurokrację. Pojawiają się również propozycje zmian i kolejnych aktualizacji więc IFS daje sobie czas na dalsze zmiany opublikowanej normy. Najprawdopodobniej wersja ostateczna pojawi się w pierwszym kwartale 2020r.

Po zapowiadanej aktualizacji normy przyjdzie czas na szkolenia i warsztaty, a następnie pierwsze audyty zgodne z normą IFS Food 7 które jak wszystko na to wskazuje będą miały miejsce jeszcze w tym roku.

Dodaj komentarz